test
Några exempel på vad jag kan göra för dig
blue dotUpprätta bouppteckning och arvskifte
blue dotGenomföra bodelning
blue dotÅtar mig uppdrag som boutredningsman, skiftesman och bodelningsförrättare
blue dotUpprätta testamente, äktenskapsförord och samboavtal
blue dotSköta köp och försäljning av fastighet och annan egendom
blue dotSkriva gåvobrev avseende överlåtelse av fastighet och annan egendom
blue dotHantera generationsskiften
blue dotGe råd i familjeekonomiska frågor, även i internationell privatjuridik
blue dotFöreträda dig i tvist vid domstol