omoss
Hans Nordell
Hans Nordell
Titel: Advokat
Antogs till ledamot av advokatsamfundet under 1999.
Bedriver egen advokatverksamhet sedan 1999.
Har tidigare tjänstgjort som bankjurist.
Språk: Engelska